Regulamin

Regulamin
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady i warunki korzystania ze strony internetowej zlokalizowanej pod adresem Jolmosia.pl (zwanego dalej Stroną).
 2. Administratorem Strony jest firma Jolmosia(zwana dalej Administratorem).
 3. Stronę i dostępne na niej informacje może przeglądać każda osoba. Przeglądanie strony i korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, oraz Plików Cookies.
 4. Technologia plików ‚cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Strony plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Strony dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu na Stronie.

§ 2 PRZEDMIOT STRONY

 1. Przedmiotem Strony jest udostępnianie publikacji i wpisów z zakresu: aktywnego, zdrowego trybu życia, odżywiania, pielęgnacji ciała, naturalnych metod.
 2. Treść niniejszej strony internetowej chroniona jest prawem autorskim.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, których nie jest autorem.
 4. Niniejsza strona może posiadać linki do stron trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie.
 3. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz rzetelność zamieszczonych informacji oraz jakiekolwiek negatywne skutki związane z ich wykorzystaniem.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Strony oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom lub osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone w sposób właściwy, przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Strony zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Strony, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Strony (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Strony lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych ze Stroną.
 7. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony.
 8. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt: email – jolmosia.as@gmail.com